ETV saatejuht Mihkel Kärmas: "Väga suurt rolli toiduohutuse juures mängib selge kommunikatsioon". Foto: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja sotsiaalmeedia lehekülg "Kodumaise eest väljas!"

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldas veebikonverentsi kommunikatsioonist toiduohutuses

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldas 14. jaanuaril tasuta veebikonverentsi “Toiduohutuse kommunikatsioon”, kus kõneldi toiduohutuse telgitagustest lähemalt. Seda nii tava- kui kriisiolukorras.

Toidutootmise süsteemis on palju osapooli – põllumajandustootjad, toiduainetööstused, kaubandus, transpordiosutajad ja logistika pakkujad, tarbijad, turundajad, meedia, ametiasutused, teadlased jt, kelle vahel peab toimima tihe koostöö ja infovahetus.

Konverentsi läbivaks teemaks oli erinevate osapoolte omavaheline tõhus, kõigile üheselt mõistetav, aus ja avatud suhtlus.

Kuigi toiduohutuse tagamiseks tuleb järgida tervet rida erinevaid nõudeid ja toidutootjad pingutavad iga päev selle nimel, et tarbijate lauale jõuaks ohutu ning kvaliteetne toit, kätkeb toiduohutuse tagamine praktikas endas erinevaid väljakutseid ja küsimusi.

Nii Eesti kui teiste riikide kogemus on näidanud, et toidutootmise komplekssust arvestades ei saa probleemide tekkimist täielikult välistada. Kommunikatsioonil on oluline roll toiduohutuses nii tava- kui kriisiolukorras.

“Soovisime konverentsil jagada kogemusi, kuidas toidutootjatel oleks kõige paremini võimalik teavitada avalikkust ja koostööpartnereid toiduohutust puudutavatest küsimustest.

Toidusektoris on kriitilise tähtsusega objektiivse ja õige info kättesaadavus huvitatud osapooltele ning probleemide ja vääriti mõistmise tekkimise ennetamine, ja selle eesmärgi meie ettevõtmine ka täitis,” selgitas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Meeli Lindsaar.

Lindsaare sõnul on toidutootjate jaoks kõige tähtsam inimeste tervis ja tarbijate rahulolu. “Tarbijaid huvitab üha enam, kuidas ja millest on toodetud nende lauale jõudev toit. Toiduvaldkond on soodne pinnas ka erinevate müütide tekkimiseks, tihti saavad üksikutest juhtumitest alguse ühiskonna meelsuse kujundajad, seda nii negatiivses kui positiivses võtmes. Positiivsed sõnumid kipuvad jääma tahaplaanile, samas kui nö “tõrvatilgad meepotis” võivad halvemal juhul kahjustada mitte ainult ühte konkreetset toidutootjat, vaid mainekahjust võivad puudutada saada kogu toidutootmise ahela osapooled tooraine tootjatest kuni toidutarbijateni välja. Seetõttu on väga oluline, et kommunikatsioon toiduohutuse teemadel põhineks tõendatud faktidel, oleks aus ja avatud,” kommenteeris Lindsaar.

Konverents läks hoogsalt käima vestlusega uuriva telesaate ETV Pealtnägija juhi Mihkel Kärmasega. Konverentsil osales üle 240 inimese.

Vaata Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja sündmusi lähemalt htt.Põllumajandus-Kaubanduskoja lehelt.