Kokku võõrustavad külalisi 28 toidutööstust Eesti nii suurematest kui ka väiksematest kohtadest.
Foto: Steffen Frank / Pixabay

Eesti veiseliha jõuab peag Hongkongi turule

Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) sai Hongkongi Toiduohutuskeskuselt kinnituse, mille kohaselt saavad kaks Eesti lihakäitlemisettevõtet alustada jahutatud ning külmutatud veiseliha eksporti Hongkongi erihalduspiirkonda.

“Uute turgude avamisel ja nende avatuna hoidmisel lähtub VTA ettevõtete aktiivsest huvist ning oluline on ka ettevõtete endi valmisolek protsessis osaleda,” ütles Veterinaar- ja Toiduameti kauplemise ning impordi ja ekspordiosakonna peaspetsialist Marko Breivel.

“Hongkongi impordiloa saamise eelduseks oli VTA ja huvitatud ettevõtete omavaheline koordineeritud koostöö.”

Amet esitas ekspordiloa saamiseks 2016. aastal Hongkongi pädevale asutusele vastava taotluse. Protsess hõlmas muuhulgas küsimustike täitmist VTA ja huvitatud ettevõtete poolt.

2018. aasta sügisel tegid Hongkongi ametnikud kontrollvisiidi Eestisse, mille käigus auditeeriti nii Eesti riiklikku järelevalvesüsteemi kui ka veiseliha tootmisahelat lautadest valmistoodete valmistamiseni.

Auditi tulemuste põhjal avanes Hongkongi turg Eesti ettevõtetele.