Ehemaitse.ee startis 29.03, tänaseks ollakse valmis ka reklaamialaseks koostööks.
Foto: Monika de Oliveira

Ehemaitse.ee on avatud reklaamialasele koostööle

On hea, kui midagi tehakse hinge ja kirega ja ega ilma selleta vist ei loodaks siin ilmas ka suurt midagi. Ent lisaks emotsionaalsele poolele on oluline ka pragmaatiline pool.

Sestap on Ehemaitse.ee nüüdseks saavutanud tehnilise koostöövalmiduse ka reklaamialaselt.

Ehemaitse.ee kontaktide all on välja toodud meie bänner-reklaamide hinnad ning toetatud formaadid.

Samuti on koostamisel eraldiseisva liidesena Eesti väiketootjate kataloog, kuhu koondame peagi süstematiseeritud info kodumaistest (väike)tootjatest.
Selle kataloogiga saavad väiketootjad peagi mõistliku aastatasu eest liituda.

Ka on portaal valmis saanud hinnakirjaga muude tasuliste teenuste osas, mida on võimalik tellida nii eraldiseisvalt kui paketipõhiselt.

Väiketootjaile arvestatavad hinnasoodustused. Muidugi on täiesti lubatud teemaveebi toetamine ka ilma reklaami tellimata, kui tundub seesmiselt oluline, et Eesti toidul ja Eesti toidutootjail on niisugune kanal.

Koostööst huvitatuil palume küsida pakkumist või kontaktmeililt info@ehemaitse.ee.