Eesti vanima mahetalu juht ja omanik Juhan Särgava koos Soome organisatsiooni Greenstep OY esindajatega.
Foto: Hannele Valkeeniemi, Soome suursaatkond

Esimene mahealasid tähistav silt sai paika

Laupäeval, 28. septembril valmistasid 130 Soome vabatahtlikku Saidafarmi töökojas mahealade silte Eesti mahepõldude ja -korjealade tähistamiseks ja
tähtsustamiseks.

Esimene silt „Maheala“ paigaldati Saidafarmi Välja ristikupõllule, kus kasvab sööt mahelehmadele.

Saidafarmis valmistasid 130 soomlast vineerist sildid sõnadega „maheala“, „organic area“ ja www.organicestonia.ee.

Töö toimus mitmes vahetuses: kes lihvis, kes paigaldas sildile puidust varsi, kes söövitas sildile põletusaparaadiga Saidafarmi lehmakese logo.

Vahetuse lõppedes jalutati ringi Eesti ühes vanimas maheettevõttes ning oli aega näksida mahejuustukrõpse ning juua „pienet kahvit“.

Saidafarmis valmistasid 130 soomlast vineerist sildid sõnadega „maheala“, „organic area“ ja www.organicestonia.ee.

„Meile see idee väga meeldis, et saab vabatahtliku töö tulemusena tõsta esile Eestis mahealasid,“ kommenteeris Greenstep OY juhatuse esimees Tore Teir, kelle ettevõtte töötajad käisid mullu vabatahtlikult koristamas
Jurmala rannaala Lätis.

„Tänavu oli au tulla Eestisse ja anda oma panus
maheviljeluse heaks – see sobib igati meie ettevõtte Greenstep OY põhimõtetega – hoolida keskkonnast ja käituda ühiskondliku vastutuse printsiibist lähtudes,“ kinnitas Teir.

”See projekt on väga hea näide, kuidas me peame tulevikus tegutsema,“ kiitis Soome suursaatkonna pressinõunik Hannele Valkeeniemi.

„Talgutöö kahe naabermaa vahel keskkonna heaks tuletab meelde, et keskkonnaprobleemid on piiriülesed, lausa piireunustavad. Me peame nendega ka piireunustavalt
tegelema. Soome firma näitas head eeskuju, kuidas toimida ühiskondlikust vastutustundest lähtudes. See andis ettevõtte töötajatele lisaks hea enesetunde”.

Mahesiltide paigaldamise eestvedaja MTÜ Organic Estonia on rahul, et lisaks mahekaardi rakendusele on nüüdsest olemas ka füüsilised mahealade sildid.

„Seni oli olemas ainult Maa-ameti mahekaardi rakendus, kust soovijad said vaadata, kus paiknevad Eestis mahepõllud ja -korjealad,“ nägi Organic Estonia eestvedaja Krista Kulderknup põhjust rõõmustamiseks.

Ta lisas, et nüüd on meil õnneks olemas ka esimene füüsiline silt, mida näeb autoaknast. “See täiendab
mahealade kaarti, mis on seni ainsana aidanud uurida koduümbruse põldude ja metsade kvaliteeti. Ülejäänud sildid viime maakondadesse laiali,” rääkis Kulderknup.

Paari tunni töö tulemusena sai Saidafarmis laupäeval valmis 30 silti, ülejäänud 100 silti said lihvitud ja siltidele varred paigaldatud.

Järelejäänud põletustööd tehakse ära lähiajal ning sildid saab enda juurde hoiule Organic Estonia, kes need edasi Eesti maakondadele kingib.

„Eestis on praegu natuke rohkem kui 21 protsenti mahepõllumaad. Meil on ka mahekorjealad. Tänane päev räägib sellest, kuidas seda kõike nähtavaks teha,“ kommenteeris sildi paigaldamisel Maaeluministeeriumi
taimetervise osakonna juhataja Sigmar Suu.

Mahemajanduse tervikprogrammi eesmärkide hulka kuulub mahealade suurendamine aastaks 2021, selle
eelduseks on aga kõigepealt mahealade teadvustamine ja väärtustamine – et kus ja mis meil kasvab.

Soome organisatsiooni Greenstep OY juhatuse esimees Tore Teir: “Talgutöö kahe naabermaa vahel keskkonna heaks tuletab meelde, et keskkonnaprobleemid on piiriülesed, lausa piireunustavad.”

„Mahemajanduse tervikprogrammi põhieesmärk Eestis
on tekitada sünergiat eri valdkondade vahel, mitte kõneleda ainult mahepõllumajandusest, vaid ka mahekorjealadest, maheturismist, mahekosmeetikast ja puhastusvahenditest tervikuna koos,“ ütles 
Sigmar Suu.

 

Mahealade kasv loob eeldusi kõigi mahesektorite kasvuks.

Sündmuse korraldasid Organic Estonia, Saidafarm ja Blue Drum Events.